جمهوري اسلامي نقض‌كننده برجام نخواهد بود

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر بايد اين ارزيابي صورت بگيرد كه آيا برجام نقض شده است يا خير؛ اين انتظاري است كه افكار عمومي نيز از هيأت نظارت بر اجراي برجام دارند.علاءالدين بروجردي در گفتگو با مهر، درباره نقض برجام از سوي دولت آمريكا در ماه‌هاي اخير و اقدام ضروري كشورمان در حال حاضر، اظهار داشت: در مقابل ما 6 كشور با هم امضاكننده برجام هستند و اگر كشوري مانند آمريكا نقض‌كننده برجام باشد، طبيعتاً يك مسير انحرافي خارج از مسير هفت كشور (ايران و 6 كشور طرف مقابل) را در پيش گرفته است. وي افزود: اين بدان معنا نيست كه ديگر كشورها مانند چين، روسيه و برخي از كشورهاي اروپايي كه برجام را اجرا نمي‌كنند.رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما نيز معتقديم كه جمهوري اسلامي نقض‌كننده برجام نخواهد بود، اما قطعاً آمريكا در اين ميان مقصر است و حركت او مورد مخالفت ديگر كشورها قرار دارد.بروجردي تأكيد كرد: صورت مسئله تمام تبعات اقدامات آمريكا در نقض برجام به خودش برخواهد گشت؛ بنابراين، اين مسئله نيازمند يك تصميم‌گيري در سطح شوراي عالي امنيت ملي است. وي در پاسخ به اين سؤال كه مطابق بند دوم فرمان مشروط رهبر معظم انقلاب براي اجراي برجام، آيا نبايد اجراي برجام از سوي ايران در حال حاضر متوقف شود، اظهار داشت: برجام هم در آغاز و هم در مسير مذاكره و هم در تصميم‌گيري نهايي به عهده شوراي عالي امنيت ملي بوده است؛ ورود مجلس نيز با دستور و نظر مقام معظم رهبري در مقطعي صورت گرفت و مجلس نظرات خود را اعلام كرد.رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: به همين دليل هيات نظارت بر اجراي برجام در شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شد، نه در مجلس؛ بر اين اساس رصد كردن ميزان تخلفات و اينكه آيا به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه اجراي برجام را متوقف كنيم، قطعاً برعهده اين شوراست.