شوراي سياستگذاري ائمه جمعه همراه با انتخابات شوراها

اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها با رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور ديدار و به بهره‌گيري از اين جايگاه معنوي و مردمي در تشويق به حضور در انتخابات شوراها تاكيد شد.به گزارش روابط عمومي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، در ديدار اين هيات با حجت الاسلام والمسلمين سيد رضا تقوي، به بهره‌گيري از ظرفيت تريبون‌هاي ائمه جمعه سراسر كشور براي تبليغ جايگاه شوراها در سازندگي ايران اسلامي تاكيد و مقرر شد تا ائمه محترم جمعه اين مهم را در خطبه‌هاي خود مورد توجه قرار دهند.در اين جلسه كه محمد محمودي شاه‌نشين، فرهاد تجري و حسين بحيرايي رئيس، سخنگو و دبير اجرايي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور حضور داشتند، وظايف شوراها را خدماتي، توسعه‌اي و توجه به زيرساخت‌ها در عمران و آباداني شهرها و روستاها برشمرده و ورود به مسايل غيرمرتبط با وظايف شوراها را آفت اين تشكل‌هاي قانوني عنوان كردند.همچنين در اين جلسه كه اميرحسين باقرنژاد، مشاور امور مجلس رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه حضور داشت، با توجه به همزماني انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مقرر شد به منظور بهره‌گيري از ظرفيت رفيع تريبون نماز جمعه، افكار عمومي را با ظرفيت سازندگي و توسعه‌اي شوراها آشنا كنند.در پايان اين جلسه اعضاي هيات مركزي از حجت الاسلام والمسلمين سيد رضا تقوي درخواست كردند تا امكان حضور اعضاي هيات نظارت در سخنراني‌هاي پيش از خطبه امامان محترم جمعه فراهم شود.