قدرداني از اقدامات موثر بانك شهر در حمايت از محيط زيست

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موفقيت بانك شهر در ارائه خدمات الكترونيك، اين خدمات را در زندگي شهروندان و به ويژه درحمايت از محيط زيست قابل قدرداني دانست.به گزارش مركز ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، مجيد كيان پور، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند رو به رشد بانك شهر در سال هاي اخير، گفت: هرقدر تلاش كنيم كه ارتباطات حضوري در سيستم بانكي كاهش يابد، هم در وقت صرفه جويي مي شود و هم گام هاي اساسي در زمينه حذف آلودگي‌هاي زيست محيطي و كاغذ از چرخه ارائه خدمات برداشته مي‌شود و اين موضوع مهمي است كه بانك شهر آن را به اجرا در آورده است.كيان پور تصريح كرد: بانك شهر اين فضا را آماده كرده است كه هر شهروندي بتواند در محيط خانه خود در 10 الي 15 دقيقه فعاليت‌هاي بانكي خود را انجام دهد و از تردد بي دليل و غيرضروري در شهر پرهيز كند.اين عضو مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: با توجه به نياز شهرها به حمايت مالي بانك شهر از فعاليت‌هاي عمراني، لازم است كه بانك شهر فراتر از وضعيت كنوني نيز حركت كند، از همين رو مي‌بايست همانطور كه هم اكنون نيز در حوزه خدمات بانكي الكترونيك موفق است، تعامل خود را با  شبكه‌هاي خدماتي كه به صورت آنلاين خدمات ارائه مي دهند، افزايش دهد.