كشتيراني ايران برنامه‌اي براي عرضه سهام در بورس لندن ندارد

‌كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: اين شركت برنامه اي براي عرضه سهام در بورس لندن ندارد.كشتيراني جمهوري اسلامي ايران طي اطلاعيه‌اي عرضه سهام اين شركت در بورس لندن را رد كرد.پيرو درج خبري به نقل از رويترز مبني بر ايجاد محدوديت براي عرضه سهام كشتيراني در بورس لندن در برخي رسانه‌ها، روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ضمن رد اين خبر اعلام كرد كه شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران هيچگونه تلاش و درخواستي نه در گذشته و نه در حال حاضر براي عرضه سهام خود در بورس لندن نداشته و ندارد.