رئيس سازمان ملي استاندارد: مردم گول خارجي بودن كالاها را نخورند

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران به مردم توصيه كرد، در مصرف كالاهاي مختلف، خيالشان از كيفيت كالاهاي داخلي بيشتر از كالاهاي خارجي راحت باشد و گول خارجي بودن كالاها را نخورند.

نيره پيروزبخت در گفت و گو با ايرنا اضافه كرد: اين سازمان يك هزار و 700 رديف تعرفه كالاي خارجي كه مشمول استاندارد اجباري هستند را مي شناسد و با اين شناخت، به مردم توصيه مي كند كالاي ايراني مصرف كنند.وي گفت: ما در سازمان ملي استاندارد هم كالاهاي داخلي و هم كالاهاي خارجي را مي شناسيم و معتقديم حداقل مواد اوليه كالاهاي داخلي را چند سازمان بهداشتي و استانداردي كنترل كرده است اما در مورد كالاهاي خارجي ما فقط محصول نهايي را مي بينيم.وي در مورد پويش خبري ايرنا براي خريد كالاي ايراني در بازار شب عيد، گفت: ما يكي از حاميان اين شعار هستم و فكر مي كنم به عنوان يك واقعيت – و نه شعار – بايد با آن برخورد كنيم.معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: اين مثال را همه شنيده ايم كه مردم ژاپن و هند در شرايط نامناسب اقتصادي فقط كالاهاي داخلي خود را خريد مي كردند تا رونق اقتصادي در كشورشان برقرار شود؛ آنها حتي اگر كيفيت كالاهاي خودشان مقداري پايين تر بود باز هم به سراغ كالاهاي خارجي نمي رفتند.پيروزبخت افزود: اين در حالي است كه كالاي توليدي ايران از نظر كيفيت پائين نيست و ما به عنوان استاندارد – كه با كالاهاي ايراني و خارجي سر و كار داريم – مشاهده مي كنيم كه كالاهاي ما در بسياري از زمينه ها با كالاهايي كه در اروپا و كشورهاي پيشرفته توليد مي شود برابري دارد و حتي با كيفيت تر است.پيروزبخت اضافه كرد: در تعريف كيفيت كالا چهار شاخص مورد توجه است؛ نخست استاندارد يا ويژگي آن محصول، دوم بحث قيمت كالا با توجه به آن كيفيت، سوم سرعت دسترسي به محصول و چهارم نوآوري؛ وقتي اين چهار شاخص رعايت شود مي گوييم آن كالا از نظر كيفيت قابل قبول است.رئيس سازمان ملي استاندارد تاكيد بر <برند> بودن كالاها را امري نامناسب قلمداد كرد و گفت: مردم فكر نكنند كالايي كه برند است، الزاما از نظر كيفيت برتري دارد.وي گفت: حتما بايد كالاهاي داخلي خريداري كنيم تا توليد داخلي حمايت و به اين ترتيب، مشكل بيكاري جوانان برطرف شود.پيروزبخت افزود: در شرايط كنوني بسياري از افراد به دنبال واسطه گري هستند؛ اين در حالي است كه قبلا كسي كه نقش واسطه و دلال داشت مردم با اكراهي با آن برخورد مي كردند و مي گفتند فلاني دلال است اما اكنون دلالي به يك شغل تبديل شده است و مي توان گفت خريد كالاي ايراني و ايجاد شغل، گرايش به دلالي را به يقين كاهش مي دهد.وي در توصيه به توليدكنندگان نيز گفت: توليدكنندگان هم دو موضوع را بايد مورد توجه قرار دهند؛ يكي بحث كيفيت و ديگري بحث رقابت سالم و ورود به بازار رقابتي داخلي و خارجي است؛ توليدكنندگان بايد خودشان را هميشه در اين حالت ببينند كه اگر من كيفيت را رعايت نكنم رقيب من در بازار داخلي و خارجي، بازار را از دست من مي گيرد.معاون رئيس جمهوري در مورد برنامه سازمان ملي استاندارد براي نوروز نيز گفت: با وجود اينكه بازار را در طول سال به طور مداوم كنترل مي كنيم، از اوايل اسفند روي كالاهاي شب عيد متمركز مي شويم.رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: دست اندركاران حوزه استاندارد با بازديدهاي دوره اي در سطح كشور، مراقب هستند كه كالاهاي بي كيفيت بين مردم به ويژه بين مسافران نوروزي توزيع نشود.وي در پايان به معرفي سامانه 1517 و سامانه پيامكي 10001517 پرداخت و گفت: اين سامانه براي تسهيل در رسيدگي به شكايت هاي مردمي فعال شده است.به گفته پيروزبخت، در ذيل علامت استاندارد هر محصول يك عدد 10 رقمي درج شده است كه اگر مردم اين عدد را به 10001517 پيامك كنند، بلافاصله پيامكي براي آنها ارسال مي شود كه در آن پيامك شماره پروانه استاندارد و همچنين ويژگي هاي محصول طرح شده است و مردم مي توانند به اين ترتيب نسبت به واقعي بودن استاندارد كالاها اطمينان حاصل كنند.