شمخاني در تماس تلفني دبير شوراي امنيت ملي روسيه؛ هماهنگي ايران و روسيه از مداخلات غيرقانوني آمريكا در سوريه جلوگيري خواهد كرد

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: افزايش هماهنگي ميان ايران و روسيه به منظور جلوگيري از مداخلات غيرقانوني آمريكا در سوريه از ضرورت‌هاي غير قابل اجتناب در مسير همكاري تهران و مسكو مي باشد.
به گزارش ايرنا از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيكلاي پاتروشف دبير شوراي امنيت ملي فدراسيون روسيه صبح امروز در چارچوب افزايش هماهنگي هاي اجرايي ميان نهادهاي امنيت ملي دو كشور در موضوع سوريه در تماس تلفني با علي شمخاني پيرامون روند همكاري هاي دو كشور در بحران سوريه و نشست آتي در آستانه قزاقستان با وي گفت وگو و تبادل نظر كرد.شمخاني در اين گفت وگو با استقبال از رايزني هاي مستمر دو كشور در فرآيند مقابله با تروريسم اظهار داشت : با توجه به ضرورت بهره گيري از تجربيات گذشته به منظور بهينه سازي روند استقرار و حفاظت از آتش بس لازم است ترتيباتي اتخاذ گردد كه اقدامات جاري زمينه اي براي سواستفاده تروريست هاي شكست خورده از شرايط آتش بس ايجاد ننمايد.دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به برخي اقدامات ماجراجويانه ايالات متحده آمريكا و بهانه جويي‌هايي كه مي تواند زمينه ساز افزايش تنش در منطقه و تقويت جبهه تروريسم شود، افزود: افزايش هماهنگي ميان ايران و روسيه به منظور جلوگيري از مداخلات غيرقانوني آمريكا در سوريه و جلوگيري از مخدوش شدن تماميت ارضي و حاكميت ملي اين كشور از ضرورت‌هاي غير قابل اجتناب در مسير همكاري تهران و مسكو مي باشدوي افزود؛ روند آشكاري به منظور تقويت روحيه و حفظ برخي مناطق تصرف شده از سوي عناصر مسلح تكفيري از سوي آمريكا با حمله به مواضع ارتش سوريه مشاهده مي شود كه نقض قطعنامه شوراي امنيت و منشور سازمان ملل است.نيكلاي پاتروشف دبير شوراي امنيت ملي فدراسيون روسيه نيز در اين گفت وگو با اشاره به برگزاري اجلاس آستانه 5 در هفته جاري بر ضرورت افزايش هماهنگي ها ميان دو كشور به منظور تعيين سازوكارهاي استقرار نيروهاي ناظر بر آتش بس تاكيد كرد و افزود: براي پيشبرد توافقات و حفاظت از آتش بس ايجاد شده در سوريه، موضوع تعيين فرايندهاي اجرايي حفاظت از آتش بس و نظارت بر آن بسيار حايز اهميت است.وي با ابراز رضايت از دستاوردهاي ميداني و سياسي حاصل از همكاري دو كشور در موضوع مقابله با تروريسم در سوريه اظهار داشت: پيگيري ساز و كارهاي سياسي هيچ تاثيري بر مقابله موثر با گروه‌هاي تروريستي خارج از فرآيندها و ابتكارات جاري كه زمينه ساز آتش بس در سوريه شده است، نخواهد داشت.