محمدرضا عارف: ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها ظلم در حق رسانه‌هاست

رئيس فراكسيون اميد با درخواست از رسانه‌ها براي نقد منصفانه عملكرد اين فراكسيون و شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، رعايت منافع ملي از سوي مسئولان و رسانه‌ها را امري ضروري برشمرد و تاكيد كرد: ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها با تفسيري خاص از منافع ملي ظلم در حق رسانه‌هاست.
به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در ديدار با جمعي از مديران مسئول مطبوعات و خبرگزاري‌ها با تبريك در پيش بودن روز قلم به صاحبان قلم و انديشه، به نقش و تأثيرگذاري رسانه‌هاي مستقل در تثبيت گفتمان اصلاح طلبي اشاره كرد و گفت: رسانه‌هاي مستقل علي رغم محدوديت‌هاي فراوان در دهه اخير با شناخت و درك صحيح از اوضاع كشور و همراهي با گفتمان اصلاح طلبي مسير خوبي را آغاز كردند و همين مسير بايد با جديت دنبال شود.وي با اشاره به نقش آفريني رسانه‌ها در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا تاكيد كرد: پيروزي جريان اصلاح طلب در انتخابات‌هاي اخير با ميدان داري به موقع رسانه‌ها اعم از مطبوعات و فضاي مجازي رقم خورد و محدوديت‌هاي تحميل شده نتوانست مانع از نقش آفريني مؤثر و هدفمند رسانه‌هاي مستقل شود.اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر ضرورت توجه رسانه‌ها به منافع ملي تاكيد كرد و گفت: مهم‌ترين اصل براي رسانه‌ها بايد رعايت منافع ملي باشد البته ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها با تفسيري خاص از منافع ملي هم ظلم در حق رسانه‌ها است. مسئولان بايد بيش از همه منافع ملي را رعايت كنند و اگر خودشان سخناني را مطرح مي‌كنند كه آرامش كشور را تحت الشعاع قرار مي‌دهد رسانه‌ها را متهم به ضديت با منافع ملي نكنند.رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان در بخش ديگري از سخنان خود به سرمايه اجتماعي خلق شده در انتخابات‌هاي اخير اشاره كرد و با مرور عملكرد جريان اصلاح طلب در ادوار مختلف، يادآور شد: بعد از دوم خرداد 76 كه جريان اصلاح طلب توانست وارد قدرت شود همواره عملكرد اين جريان با فراز و فرودهايي همراه بود فرصت‌هايي خلق شد و فرصت سوزي‌هايي هم صورت گرفت. در دهه 80 علي‌رغم آنكه فاصله زيادي با دوران اصلاحات ايجاد نشده بود اما نتوانستيم در انتخابات‌هاي مجلس هفتم و هشتم دستاورد بالايي داشته باشيم البته سهم رد صلاحيت‌هاي گسترده در عدم پيروزي در اين انتخابات‌ها هم مؤثر بود، اما نبود وحدت و انسجام و يك مركز فرماندهي و مديريت در جريان اصلاح طلب يكي از مهمترين دلايل عدم توفيق اين جريان در انتخابات‌هاي مختلف در دهه 80 بود.وي در همين زمينه ادامه داد: در دهه 90 علي رغم وحود محدوديت ها و فضايي خاص در كشور و بي انگيزگي بخشي از جريان اصلاح طلب توانستيم در انتخابات 92 اولين گام را با موفقيت برداريم و برخي از نخبگان اصلاح‌طلب كه تصور پيروزي در آن انتخابات براي آنها محال بود بعد از انتخابات به تحليل اشتباه خود از وضعيت كشور پي بردند.عارف به تشكيل شوراي عالي سياست گذاري اصلاح‌طلبان در جريان انتخابات مجلس دهم اشاره كرد و گفت: بي‌شك مهمترين دستاورد تشكيل شوراي عالي اصلاح طلبان انسجام بخشي اين جريان بود به گونه‌اي كه حتي رقيب در انتخابات اخير به الگو برداري از شوراي عالي اصلاح طلبان روي آورد كه البته به دلايل مختلف موفق نشدند.رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان خاطرنشان كرد: در دهه گذشته جريان اصلاح‌طلب شوراها و جبهه‌هاي بعضاً مختلفي داشتند ولي در انتخابات‌هاي آن زمان پيروزي چشم گيري حاصل نشد چرا كه يك مركز فرماندهي و مديريت با حضور همه جريانات اصلاح طلب در آن زمان وجود نداشت ولي شوراي عالي سياست گذاري تلاش كرد وحدت فرماندهي را در اين جريان براي انسجام بخشي ايجاد كند كه نتيجه آن پيروزي در انتخابات‌هاي اخير بود.وي با گلايه از برخي سخنان چهره‌هاي اصلاح‌طلب كه اتهاماتي را متوجه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح طلبان مي‌كنند، تاكيد كرد: شخصاً به عنوان رئيس شوراي عالي سياست گذاري مجددا از همه نخبگان مي خواهم انتقادها و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح ساز و كار شوراي عالي مطرح كنند و از رسانه‌هاي اصلاح طلب هم مي‌خواهم كه بسترساز نقد عملكرد شوراي عالي اصلاح طلبان با پيش فرض حفظ انسجام و وحدت اين جريان باشند اما مطمئناً برخي هجمه‌ها به شوراي عالي با برنامه‌ريزي و با هدف از بين بردن انسجام اصلاح‌طلبان است.رئيس فراكسيون اميد به عملكرد فراكسيون متبوع خود اشاره كرد و گفت: شايد توقع اين بود فراكسيون اميد بتواند نماد بيروني بهتري از خود نشان دهد ولي اگر منصفانه قضاوت كنيم حضور اعضاي فراكسيون اميد در مجامعي از جمله هيات نظارت بر مطبوعات، كميسيون ماده 10 احزاب و نيز هيات نظارت بر انتخابات شوراها باعث اقدامات مؤثر و ارزشمندي در اين مجامع شده است كه نمونه اخير آن انتخابات شوراها و نقش مؤثر اعضاي فراكسيون اميد در هيات نظارت بر انتخابات شوراها بود كه نگذاشتند حق هيچ يك از نامزدهاي محترم پايمال شود و در نتيجه ليست اميد در اكثر كلان شهرها مورد استقبال مردم عزيزمان قرار گرفت.عارف با درخواست از رسانه‌ها براي نقد منصفانه عملكرد فراكسيون اميد، خاطرنشان كرد: هدف اصلاح طلبان حفظ فضاي آرامش در كشور است تند حرف زدن هنر نيست. عده‌اي مي‌خواهند آرامش كشور را با بهانه‌هاي مختلف از بين ببرند و اصلاح طلبان نبايد بهانه به دست افرادي بدهند كه حيات خود را در فضاي تشنج و درگيري مي‌بينند.