بازديد اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از ايران خودرو

اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با حضور در شركت ايران خودرو و بازديد از خطوط توليد و مركز تحقيقات، در جريان آخرين اقدامات و دستاوردهاي اين گروه صنعتي قرار گرفتند.
به گزارش ايكوپرس، در ديدار اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با مديران ارشد گروه صنعتي ايران خودرو كه عصر روز گذشته صورت گرفت، ابتدا گزارشي از فعاليت ها،‌ اقدامات و دستاوردهاي ايران خودرو در سال هاي اخير ارائه شد.در ادامه مهندس هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو توضيحاتي پيرامون عملكرد اين گروه صنعتي و برنامه هاي آينده آن ارائه كرد و گفت: ايران خودرو در سال هاي اخير حركت به سوي خودروساز واقعي شدن با تكيه بر توان داخلي و استفاده از دستاوردهاي جهاني در اين صنعت را در دستور كار قرار داده است، چرا كه اعتقاد داريم زماني خودروساز هستيم كه تمامي مراحل توليد يك خودرو از طراحي اوليه تا خدمات پس از فروش را در سطوح قابل قبول جهاني انجام دهيم. سپس عزيز اكبريان، ‌رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سال اقتصاد مقاومتي؛‌توليد و اشتغال، صنعت خودروسازي را يكي از شاخص هاي تحقق شعار امسال برشمرد و گفت: خودروسازي به عنوان صنعت مادر در كشورهاي مختلف شناخته شده است و پيشرفت اين صنعت، قطعا باعث پيشرفت ساير صنايع خواهد شد.

در ادامه اين ديدار، اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس سوالات و موارد مورد نظر خود را با مديران گروه صنعتي ايران خودرو مطرح كرده و سپس با حضور در مركز تحقيقات، در جريان آخرين اقدامات و دستاوردهاي اين خودروسازي در خصوص توسعه محصولات قرار گرفتند.بازديد از سالن ها و خطوط توليد آخرين بخش از برنامه هاي اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در روز حضور در گروه صنعتي ايران خودرو بود.