صنعت بانكداري نيازمند سرمايه گذاري روش‌هاي نوآورانه

حميدرضا سلطان زاده

توسعه و گسترش بانكداري الكترونيكي به عنوان يكي از كاربردهاي توسعه راهكارهاي فناوري محور در بازارهاي پولي و بانكي كشورهاي پيشرفته جهان، صنعت بانكداري كشور را در سال هاي اخير به منظور به كارگيري اين نوآوري به تكاپو وادار كرده است. پس از اجرايي شدن برجام در دولت يازدهم، فرصت طلايي براي بازگشت دوباره شبكه بانكي كشور به نظام مالي بين المللي فراهم شد و رفع تحريم ها به ويژه با توجه به تسهيل ارتباطات بانكي با ديگر كشورها، امكان ورود فناوري هاي جديد به كشور را فراهم و فضاي مناسبي براي تحول صنعت پرداخت در كشور مهيا كرد.شايد مهمترين وجه مشهود حضور قدرتمندتر فناوري در صنعت بانكداري را بتوان در حوزه صنعت پرداخت و محصولات نهايي بانكداري الكترونيك به مشتريان مشاهده كرد اما واقعيت امر اين است كه امروزه با پيشرفت فناوري اطلاعات كاركردهاي فناوري اطلاعات در سازمان‌ها طي دو دهه اخير تفاوت‌هاي بسياري داشته است.امروز ديگر IT به عنوان يك ابزار و يا تسهيل كننده ساير عمليات و فرآيندهاي سازمان تلقي نمي‌شود، بلكه فناوري اطلاعات موتور محركه همه بخش هاي سازمان است. در واقع بايد گفت IT اكنون در بانكها يك نقش دوگانه استراتژيك و عملياتي دارد. گمان مي‌رود كه در دهه آينده فنآوري هاي متفاوت با محوريت فنآوري اطلاعات در عرضه كالاها و خدمات ويژه‌سازي شده براي نيازهاي فردي (در مقايسه با توليد انبوه) حركت خود را با سرعت بيشتري ادامه دهند و نبايد فراموش كنيم كه هماهنگ‌سازي سرمايه، نيروي انساني و دانش فني براي نوآوري و تسخير بازارهاي بين‌المللي، ضروري و عملي است.علاوه بر اين، ظهور پديده هايي همچون پول مجازي)Bitcoin(‌ و زنجيره تبادلات مالي مجازي)BlockChain(‌ نشانه درهم تنيدگي تمام عيار صنعت مالي و فناوري هاي تحت وب است و آنچه كه امروز با بيت كوين براي خريدهاي آنلاين، انتقال اعتبار بصورت مجازي بين افراد و تبادل ارزها انجام مي شود در سال هاي آينده آثار قابل توجهي بر ماهيت كاركرد بانكها حتي در كشور ما خواهد گذاشت. امروزه صنعت بانكداري به طور جدي نياز به پوست‌اندازي دارد و اگر اين اتفاق رخ ندهد استارت‌آپ ها و فناوري‌هاي مالي )FinTech(‌ به راحتي بازار بانك‌ها را از آن خود خواهند كرد. آنچه امروز صنعت بانكداري ملي كشور در زمينه توسعه راهكارهاي فناوري محور نياز دارد، سرمايه گذاري بيشتر روي روش هاي نوآورانه ارائه خدمت و خلق محصولات جديد بانكي با استفاده از دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ظرفيت هاي شبكه هاي اينترنتي است. سرمايه گذاري در اين حوزه و توسعه سبد محصولات بانكداري الكترونيكي مي تواند نقش مهمي در افزايش تنوع درآمدي بانكها داشته باشد. اين سرمايه گذاري بايد به روزرساني سخت افزارها و نرم افزارهاي ارتباطي را شامل شود تا امكان مديريت تراكنش هاي بين بانكي وتبادل الكترونيك اسناد مطابق استانداردهاي روز بين المللي فراهم آيد.بجز سرمايه گذاري، امروز بيشتر از هميشه تبادل موثر اطلاعات و تجربيات بين شبكه بانكي و شركت هاي ايراني و خارجي فعال در صنعت تراكنش هستيم تا با حضور همگرا و هم افزاي بانكها و شركت هايIT ايراني، امكان يافتن ايده ها و راه حل هاي جديد و بهره گيري مشترك از فرصت هاي پيش رو ايجاد شود. البته بايد اشاره كرد كه بانك هاي خصوصي كشور با توجه به نحوه شكل گيري و مقطع زماني آغاز فعاليت خود، شرايط بهتري براي بهره گيري از فناوري هاي روز و به كارگيري روش هاي فناوري محور داشته اند. همه بايد به اين باور برسيم كه تنها از طريق اشتراك موثر و به كارگيري هماهنگ امكانات و اطلاعات است كه توسعه صنعت پرداخت و نظام تراكنش در كشور امكان پذير مي شود و تا زماني كه اين مهم تحقق نيابد فاصله موجود بين ايران و كشورهاي پيشرفته در اين حوزه كاهش نخواهد يافت.