ايران در توليد بنزين خودكفا مي شود

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش، از وارد مدار شدن فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس و دستيابي ايران به خودكفايي در تامين بنزين داخل با اجرايي شدن اين پروژه خبرداد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، عباس كاظمي، با بيان اين‌كه پيشرفت فيزيكي پروژه ستاره خليج‌فارس در سال 95 بسيار مطلوب بوده است، گفت: فاز نخست با ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر بنزين با اكتان بالا و استاندارد يورو4 ، بهار امسال وارد مدار توليد مي‌شود.وي افزود: با توجه به اين‌كه كمپرسورها و تجهيزات اصلي اين پروژه مهرماه پارسال با اجرايي شدن برجام وارد و نصب شد؛ اما پيشرفت فيزيكي پروژه بسيار عالي بوده و تمامي سهامداران با تمام توان براي اجراي پروژه تلاش كرده‌اند.مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ادامه داد: در حال حاضر واحد نفتا و تفكيك نفتاي فاز نخست ستاره خليج‌ فارس در مدار توليد قرار دارد و توليد آزمايشي بنزين آغاز شده است.وي ادامه داد: توليد آزمايشي بنزين از واحد شماره 18 پالايشگاه ستاره خليج فارس آغاز شده است.كاظمي افزود: تا چند روز آينده واحد اكتان افزا )CCR(‌ اين پالايشگاه با هدف توليد بنزين با اكتان بالاي 90 در مدار بهره برداري قرار مي‌گيرد.وي تاكيد كرد: پالايشگاه ستاره خليج فارس ظرفيت توليد روزانه حدود 36 ميليون ليتر بنزين با اكتان 95، حدود 14 ميليون ليتر گازوئيل، 4 ميليون ليتر گاز مايع، 3 ميليون ليتر سوخت جت و 130 تن گوگرد را دارد.معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش، با اشاره به اين ‌كه پروژه افزايش كميت و كيفيت بنزين توليدي پالايشگاهي‌هاي بندرعباس و لاوان تا نيمه بهار سال 96 به پايان مي‌رسد، گفت: با راه‌اندازي فاز نخست واحد بنزين‌سازي پالايشگاه ستاره خليج فارس و همچنين پايان طرح‌هاي افزايش كميت و كيفيت توليد بنزين پالايشگاهي‌هاي بندرعباس و لاوان، روزانه 16 ميليون ليتر به توليد بنزين كشور افزوده ميي‌شود.وي اعلام كرد: از بهار امسال توليد بنزين در پالايشگاه ستاره خليج فارس آغاز و تا پايان اين فصل توليد آن تثبيت خواهد شد.كاظمي گفت: هم اكنون61 ميليون ليتر بنزين پايه در كشور توليد مي‌شود كه با امتزاج به 63 ميليون ليتر در روز مي رسد.ي‌به گفته مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، از اين مقدار توليد هم اكنون روزانه 25 تا 28 ميليون ليتر بنزين يورو4 است كه امسال حدود 16 ميليون ليتر ديگر به اين مقدار افزوده مي‌شود.وي، با اشاره به انعقاد قرارداد اجراي طرح تثبيت ظرفيت و بهبود كيفيت فرآورده‌هاي پالايشگاه آبادان با چيني‌ها در سال 95 گفت: با اجراي اين طرح، واحد تقطير210 هزار بشكه‌اي در روز جايگزين واحدهاي تقطير قديمي مي‌شود و ظرفيت كل پالايش پس از احداث اين واحد به ميزان 360 هزار بشكه در روز تثبيت خواهد شد.معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش ادامه داد: با اجرايي شدن اين پروژه همه فرآورده‌هاي حاصل از پالايش 360 هزار بشكه در واحدهاي تصفيه هيدروژني تصفيه مي‌شوند و كيفيت محصولات پالايشگاه به يورو 5 ارتقا مي‌يابد.به گفته وي، كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي محصولات با حذف گوگرد مطابق با استاندارد يورو، سودآوري پالايشگاه با تبديل نفت كوره به نفت گاز و بنزين با استفاده از فناوري هيدروكراكر و كاهش توليد نفت كوره از جمله دستاوردهاي اجراي اين طرح است كه در فاز نخست بيش از 40 هزار شغل ايجاد خواهد كرد و پالايشگاه آبادان را به روزهاي اوج و شكوفايي بازمي‌گرداند.