برنامه هاي ايران خودرو براي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اولويت هاي كاري اين خودروساز و برنامه هاي آن براي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال را تشريح كرد. به گزارش ايكوپرس، مهندس هاشم يكه زارع گفت: همانگونه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اشاره فرمودند مجموعه اقتصاد مقاومتي را بايد به نقاط مهم تقسيم كرد و براي تحقق آن، در زمان مناسب روي اين نقاط مهم و كليدي تمركز كرد.مهندس يكه زارع با بيان اينكه گروه صنعتي ايران خودرو طلايه دار دو مقوله <توليد> و <اشتغال> به عنوان دو نقطه كليدي مورد توجه مقام معظم رهبري در بحث اقتصاد مقامتي است، افزود: ايران خودرو بزرگترين بنگاه توليدي كشور است و علاوه بر نقش غيرقابل انكار در مباحث اقتصادي و صنعتي، همواره رتبه هاي برتر شركت هاي گروه اشتغالزائي در ارزيابي شركت هاي برتر ايران را در اختيار داشته است.وي به ايجاد اشتغال غيرمستقيم در صنعت خودرو نيز اشاره كرد و افزود: علاوه بر 60هزار اشتغال مستقيم در گروه صنعتي ايران خودرو، دستكم حدود دو ميليون نفر نيز به صورت غيرمستقيم در حوزه هاي پايين دستي فعاليت مي كنند. علاوه بر اين، صنعت خودرو كشور محصولات 60رشته صنعتي را در خطوط توليد خود استفاده مي كنند كه اشتغال در اين صنايع نيز به پويايي خودروسازي كشور وابسته است.مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ادامه داد: مرور اين نكات، بيش از پيش نقش و اهميت غيرقابل انكار ايران خودرو در تحقق اقتصاد مقاومتي را نشان مي دهد و از سوي ديگر وظيفه اي سخت و حساس را براي اين گروه صنعتي تكليف مي كند.مهندس يكه زارع گفت: افزايش صادرات كه منتهي به ارزآوري مي شود، افزايش سهم توليد داخل در محصولات كه منجر به خروج ارز از كشور مي شود و آغاز توليد و عرضه محصولات جديد كه باعث اشتغالزائي در ايران خودرو مي شود از جمله اقداماتي است كه در سال هاي اخير در گروه صنعتي ايران خودرو كليد خورده اما در سال96 با جديت بيشتري دنبال خواهد شد.