شركت آسمان 60 فروند هواپيماي مسافري از بوئينگ مي خرد ‌

قرارداد خريد 60 فروند هواپيماي مسافري 737 مكس بين شركت هواپيمايي آسمان و شركت بوئينگ در تهران به امضا رسيد.
اين قرارداد پس از يك سال مذاكره بين شركت هواپيمايي آسمان و شركت بوئينگ با حضور نمايندگان اين شركت در تهران به امضا رسيد.طبق قراردادي كه منعقد شده قرار است اين هواپيماها از سال 2019 به تدريج به شركت هواپيمايي آسمان تحويل شود و در سال ياد شده ، 5 تا 10 فروند بوئينگ 737 تحويل شركت آسمان خواهد شد.روابط عمومي شركت هواپيمايي آسمان اعلام كرده در قراردادي كه بين شركت آسمان و بوئينگ منعقد شده تمام مسايل مربوط به پشتيباني هاي فني و آموزشي آن پيش بيني شده تا پس از طي مراحل قانوني تحويل اين هواپيماها به اين شركت آغاز شود.به گزارش ايرنا، هواپيماي بوئينگ 737 يك هواپيماي مسافري 130 نفره است و يكي از مناسب ترين هواپيماها براي پروازهاي داخلي و منطقه اي محسوب مي شود كه مي توانند بيش از 4500 كيلومتر پرواز كند و با ورود اين هواپيماها به ناوگان هوايي آسمان ظرفيت صندلي اين شركت بيش از 8 هزار صندلي افزايش مي يابد.پيش از اين شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران نيز براي خريد 80 فروند هواپيما بوئينگ با اين شركت اواخر سال گذشته قرارداد امضا كرد و قرار است از سال 2018 تحويل اين هواپيماها به ايران اير آغاز شود.با لغو تحريم هاي ظالمانه و اجرايي شدن برجام در مجموع قرارداد خريد 260 فروند هواپيكاي نو با شركت هاي ايراني و شركت هاي بوئينگ، ايرباس و اي تي آر منعقد شده تا به تدريج وارد ناوگان هوايي ايران شود.