وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد : خسارت 10 هزار ميليارد توماني به محصولات كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي تراز كل توليد و مصرف گندم كشور را 1.5 ميليون تن مثبت اعلام كرد و گفت: با افزايش 3 ميليون تني ذخيره گندم داخلي در سال 95، توليد بر مصرف اين محصول پيشي گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد كشاورزي، مهندس محمود حجتي با تاكيد بر سياست افزايش بهره وري و سازگاري توليد كشاورزي با مسايل اقليمي و محيط زيست اظهار داشت: در برنامه ها هيچ افزايش سطحي را پيش بيني نكرديم و افزايش توليد عمودي خواهد بود به طوري كه سطح زير كشت گندم نسبت به سال 92 حدود 360 هزار هكتار كاهش يافته است.وي افزود: به رغم اين كاهش سطح،با رشد بهره وري، افزايش توليد داشتيم و كشاورزاني كه سال 92 كمتر از 4 هزار ميليارد تومان گندم فروخته بودند در سال 95، 14 هزار و 500 ميليارد تومان بابت فروش محصول خود پول دريافت كردند كه نشان دهنده افزايش درآمد آنها است.وزير جهاد كشاورزي ميزان خريد تضميني گندم سال 95 را 11.5 ميليون تن عنوان و پيش بيني كرد در سال 96 حدود 11 ميليون تن از اين محصول خريد تضميني شود.وي در مورد تامين منابع خريد تضميني گندم سال زراعي جاري نيز گفت: اعتبارات مناسبي براي خريد تضميني اين محصول پيش بيني شده و اين منابع از سه محل تامين خواهد شد.حجتي افزود: منابع خريد تضميني گندم از طريق فروش ماهانه 500 ميليارد تومان از اين محصول به كارخانجات آرد، 8 هزار و 200 ميليارد تومان هم از طريق بودجه و مابقي از محل بانك ها تامين مي شود.وي افزايش عملكرد توليد چغندر قند از 27 تن به 54 تن را از موفقيت ها و دستاوردهاي بخش كشاورزي عنوان كرد و يادآور شد كه توليد شكر از يك ميليون و يكصد هزار تن در سال 92 به يك ميليون و 650 هزار تن در سال 95 رسيد كه عمده اين افزايش ناشي از توليد چغندر قند و بخشي نيز ناشي از افزايش توليد نيشكر بوده است.وي ميزان توليد چغندر قند در سال 95 را 6 ميليون تن عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه در سال 87 به علت تعيين تعرفه صفر درصد واردات شكر از سوي دولت وقت و واردات دو ميليون و 700 هزار تن شكر، توليد اين محصول به شدت كاهش يافت و بسياري از كشاورزان متضرر و كارخانجات قند ورشكست شدند.حجتي خاطر نشان كرد: در طول ده سال گذشته به علت محدوديت منابع آبي، سطح زير كشت چغندر بهاره 70 هزار هكتار كاهش يافته است اما با اتخاذ سياست هاي كشت،عملكرد توليد ظرف سه سال اخير با افزايش روبرو بوده است. حجتي در مورد توليد برنج نيز اظهار داشت: با تجهيزو نوسازي اراضي شمال كشور و امكان كشت دوم اين محصول، درآمد كشاورزان 30 تا 40 درصد افزايش يافته است.وي افزود: سال گذشته توليد اين محصول نسبت به سال قبل آن 8 درصد افزايش نشان مي دهد.وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه در دولت يازدهم سرمايه گذاري هاي بي سابقه اي در توسعه زير ساخت هاي منابع آبي كشور صورت گرفته است، يادآور شد كه طي اين مدت نزديك به 10 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي در اختيار وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو در اين زمينه قرار گرفته است.وزير جهاد كشاورزي بر شناسايي ظرفيت هاي مغفول در بخش كشاورزي تاكيد و اظهار كرد: توسعه گلخانه ها يكي از ظرفيت هاي مغفول مانده در بخش كشاورزي است در حالي كه با توليد در فضاي گلخانه اي،مصرف آب 90 درصد كاهش مي يابد و با احداث هر هكتار گلخانه براي 10 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود.وي با بيان اين كه محصولات گلخانه اي در بازار هاي داخلي و خارجي متقاضي دارد از صادركنندگان و توليدكنندگان خواست با توجه به نياز و تقويم زماني بازارهاي خارجي فعاليت كنند.حجتي افزود: براي امسال در سطح 2 هزار هكتار براي توسعه گلخانه هاي هدفگذاري كرده ايم. حجتي در پاسخ به پرسش درباره خسارات به محصولات كشاورزي نيز اعلام كرد: سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان خسارت به محصولات كشاورزي وارد شده كه بخشي از آن مربوط به سرمازدگي مركبات بود.وي پرتقال و سيب را دو محصولي دانست كه دولت براي كاهش فشار به مصرف كننده به لحاظ اهميت آن را به بازار تزريق مي كند.وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه به علت سرماي بي سابقه پاييز سال گذشته در شمال كشور، بخشي از مركبات دچار صدمه شد، خاطر نشان كرد كه به منظور تنظيم بازار شب عيد و جلوگيري از افزايش قيمت، مقدار محدودي پرتقال از طريق شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كارگزار دولت وارد كشور شد.وي در ادامه به اتخاذ سياست بازار در ازاي بازار اشاره كرد و گفت: با اجراي اين سياست سال گذشته 150 هزار تن سيب در سردخانه هاي موجود در اروميه به ازاي واردات موز، صارد شد.حجتي در پاسخ به پرسشي ظرفيت سردخانه هاي كشور را در سال 92 حدود 3 ميليون تن عنوان و اعلام كرد: ظرف سه سال اخير با سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 1.5 ميليون تن به اين ظرفيت اضافه شده است.وي افزود: در حال حاضر سردخانه هايي با دو ميليون تن ظرفيت در دست احداث هستند كه بالاي 25 درصد پيشرفت فيزيكي دارند. حجتي درباره كشت فراسرزميني نيز گفت: 2.5 ميليون هكتار اراضي براي كشت فراسرزميني با كشورهايي مانند قزاقستان، روسيه، اوكراين، گرجستان، غنا و برزيل مذاكره شده كه از اين ميزان 800 هزار تا يك ميليون هكتار منجر به عقد قرارداد شده است.وي ادامه داد: عمده كشت فراسرزميني در قزاقستان و روسيه است و 30 هزار هكتار در گرجستان و 60 تا 70 هزار هكتار در برزيل به صورت مالكيتي خواهد بود.وزير جهاد كشاورزي با بيان اين كه در كشور 2 ميليون و 400 هزار تن گوشت مرغ توليد مي شود، اذعان داشت: ما علاوه بر تامين نياز كشور، صادر كننده منطقه اي اين محصول هم هستيم.وي اقدامات وزارت جهاد كشاورزي در حوزه تنظيم بازار محصولات اساسي از جمله مرغ و گوشت گوساله در مثبت ارزيابي و تصريح كرد: در ابتداي دولت هر كيلو گرم مرغ 6700 تومان بود و امروز به رغم افزايش هزينه هاي توليد مانند دستمزد كارگري و هزينه هاي آب، برق و حمل و نقل قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم به 7 هزار تومان رسيده است و مرغ منجمد نيز با قيمت هر كيلو 5700 تومان عرضه مي شود.حجتي ادامه داد: با سياست ها و اقدامات صورت گرفته گوشت گوساله و گوشت منجمد گوساله نيز افزايش نيافته است.وي افزايش قيمت گوشت گوسفند را نيز ناشي از نبود زنجيره توليد دانست و ابراز اميدواري كرد با تلاش توليدكنندگان و دست اندركاران، زنجيره توليد در حوزه گوشت قرمز مانند گوشت طيور راه اندازي شود.وزير جهاد كشاورزي با اذعان به اين كه ايران داراي بزرگترين جمعيت دام سبك در منطقه است، اظهار داشت: با اجراي سياست هايي همچون دامداري بسته و نيمه بسته، فرهنگسازي مصرف گوشت سفيد، بهره گيري از دام هاي دوقلوزا و سه قلوزا مساله قيمت گوشت گوسفندي حل شود.وي علت عمده كاهش قيمت ذرت را ناشي از اجراي برجام و بخشي هم ناشي از كاهش قيمت جهاني عنوان كرد و گفت: در ابتداي دولت يازدهم قيمت هر كيلو گرم ذرت با ارز 1226 توماني 1250 تومان در كف بازار بود در حالي كه پس از برجام قيمت ذرت با ارز 3200 توماني به كمتر از 800 تومان رسيده است.حجتي در ادامه حذف كودهاي نامناسب و سموم پرخطر را از دستاوردهاي بخش كشاورزي در دولت يازدهم برشمرد و تصريح كرد: سازمان حفظ نباتات در راستاي سلامت محصولات كشاورزي، كد 16 رقمي براي رهگيري محصولات را تا مزرعه دنبال مي كند. وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه مجوزي براي واردات ميوه صادر نشده است ، افزود:ايران به لحاظ توليد ميوه، داراي مزيت صادراتي است و نيازي به واردات نداريم.وي افزود: به دليل سرماي زودرس در آبان و آذر سال گذشته، بخش عمده مركبات شرق مازندران آسيب ديد و براي تامين پرتقال شب عيد از سوي يك شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به عنوان كارگزار دولتي اندكي پرتقال مصري وارد شد وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در 3.5 سال گذشته هيچ نوع مجوز وارداتي نداده ايم، گفت: فقط امسال براي تنظيم بازار شب عيد نزديك 60 هزار تن پرتقال مصري وارد شد كه اين واردات مقطعي و محدود است..حجتي تصريح كرد: عده اي سودجو اقدام به واردات پرتقال كردند كه جلوي اين كار گرفته شد.وي ادامه داد: ميوه مورد نياز كشور تامين است و هيچ مجوزي براي واردات ميوه نداده ايم.