شرايط براي سفر بارزاني به ايران مهياست

رئيس اداره روابط ايران و اقليم كردستان عراق گفت: شرايط براي سفر بارزاني به ايران مهيا است و بارزاني به ايران سفر خواهد كرد.به گزارش ايسنا، به نقل از بغداديه نيوز، عبدالله آكري، رئيس اداره روابط ايران و اقليم كردستان در گفت‌وگو با روزنامه نگاران گفت: مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان به ايران سفر خواهدكرد اما زمان اين سفر تا به امروز مشخص نشده است.وي افزود: مشغول بودن مسئولان ايراني به انتخابات رياست جمهوري كه قرار است در مي آينده برگزار شود، ممكن است اين سفر را به تعويق بيندازد.آكري در پايان گفت: تهران هيچ مشكلي دراستقبال از بارزاني ندارد و شرايط براي سفر بارزاني مهيا است و او در آينده به ايران سفر خواهد كرد.