العبادي: ميانجي‌ ايران و عربستان نيستيم

نخست‌وزير عراق گفت: ما اكنون هيچ ميانجي‌گري ميان تهران و رياض انجام نمي‌دهيم، اما اگر از ما خواسته شود ما آماده ميانجي‌گري هستيم.به گزارش ايسنا، حيدر العبادي نخست‌وزير عراق در گفت‌وگو با الميادين گفت: تمام بخش شرقي عراق تقريباً هم مرز ايران است و مخالفت با ايران به ضرر عراق خواهد بود.وي در رابطه با ميانجي‌گري ميان ايران و عربستان گفت: در حال حاضر ما هيچ ميانجي‌گريي انجام نمي‌دهيم اما اگر از ما خواسته شود ما آماده اين كار هستيم.العبادي در ادامه با اشاره به اين‌كه ايران و عربستان به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در منطقه هستند، گفت: ما در حال جستجوي مشتركات ميان عراق، تركيه، عربستان و ايران هستيم و ميان ايران، عربستان و تركيه درگيري وجود دارد و ما به دنبال منافع خود هستيم. نخست‌وزير عراق در ادامه گفت: عربستان فكر مي‌كند كه هرچه ايران دستور دهد ما انجام مي‌دهيم، اما اين تفكرات اشتباه است و كشور عراق دروازه عربستان و آمريكا عليه ايران يا بالعكس نيست.وي در رابطه با روابط عراق با عربستان گفت: زود است كه بگوييم روابط عربستان با عراق خوب است، زيرا بسياري از عربستاني‌ها در عراق عمليات تروريستي انجام دادند و هر شخص عراقي حق دارد كه بگويد عربستان از تروريست‌ها حمايت مي‌كند.