موضع آمريكا و اتحاديه اروپا در رابطه با ايران متفاوت است

وزير مشاور در امور خارجه امارات متحده عربي گفت: موضع آمريكا و اتحاديه اروپا در رابطه با ايران متفاوت است، آمريكا ايران را دخالت‌كننده در امور ديگر كشورها و عامل ناامني مي‌داند اما موضع اتحاديه اروپا در رابطه با ايران متغير و داراي نوسان است.به گزارش ايسنا، انور قرقاش وزير مشاور در امور خارجه امارات متحده عربي در صفحه توييتر خود نوشت: موضع آمريكا و اتحاديه اروپا در رابطه با ايران متفاوت است، آمريكا ايران را دخالت‌كننده در امور ديگر كشورها و عامل ناامني در منطقه مي‌داند اما موضع اتحاديه اروپا در رابطه با ايران متغير و داراي نوسان است.او با طرح اين ادعا كه ايران در امور بحرين و يمن مداخله مي‌كند نوشت: براي مثال موضع آمريكا در رابطه با دخالت ايران در بحرين و يمن جدي‌تر از موضع اتحاديه اروپا است.قرقاش در پايان مدعي شد:‌با وجود دخالت ايران در امور كشورهاي همسايه و نقض حقوق بشر،‌ اتحاديه اروپا به دنبال عادي سازي روابط اقتصادي با ايران است.