پاريس: بدون حل مساله فلسطين صلح در خاورميانه ممكن نيست

وزير خارجه فرانسه اعلام كرد كه رويكرد اسرائيل براي ادامه سياست شهرك‌سازي‌ها اقدامي “تحريك آميز” است.به گزارش ايسنا، به نقل از الجزيره، ژان مارك آيرو، وزير خارجه فرانسه در پايان ديداري كه ميان وزراي خارجه كشورهاي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ با احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب برگزار شد، گفت: ما شاهد اين هستيم كه شهرك‌سازي‌ها از سرگرفته شده است. ظرف روزهاي گذشته اخبار بسيار بدي به دست ما رسيد و من مي‌توانم اين اقدامات را تحريك‌آميز توصيف كنم.آيرو افزود: به همين دليل، مهم است كه جهان درك كند كه تا زماني كه راه حلي براي اين نزاع طولاني مدت ايجاد نشود، صلحي در خاورميانه در كار نخواهد بود.وزير خارجه فرانسه اظهار كرد: طبيعتاً “كشور اسرائيل” پابرجا است كه بايد از آن حمايت كرد و آن را حفظ نمود، كشور فلسطين نيز بايد شكل بگيرد و براي ساكنان فلسطين اميد به همراه آورد.تل‌آويو پنج شنبه شب به ساخت شهركي جديد در قلب كرانه باختري چراغ سبز نشان داد كه اين نخستين شهركي است كه اسرائيل در كرانه باختري از 25 سال قبل ايجاد مي‌كند.