فضاي تبليغات انتخاباتي به سمت تخريب پيش نرود

يك عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: فضاي تبليغات انتخاباتي به سمت تخريب پيش نرود.علي‌اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه زمان‌بندي انتخابات شوراي اسلامي و مراحل تاييد صلاحيت و آمادگي براي تبليغات و زمان تبليغات، اين مسايل را پيش روي كانديداهاي ثبت نام شده دانست و اظهار كرد: كانديداهاي نام نويسي شده از اعتماد به نفس برخوردار بوده تا به مردم و جامعه خدمت كنند كه اين امر ارزشمندي است و قرار گرفتن در مسير خدمت و برعهده گيري مسئوليت اجتماعي با انتخاب از سوي مردم مهم است.نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه <آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه در مراحل مختلف از برخوردهاي شخصي و فردي و تشخيص هاي جناحي پرهيز شود> افزود: اصل و اساس قانون است و مافوق همه مجريان و كانديداها و راي دهندگان قانون قرار دارد كه همگان بايد به آن تمكين كنند. وي با توصيه به همه افرادي كه ثبت نام كرده‌اند، عنوان كرد: نبايد فضا را به سمت تهمت و افترا و تخريب ديگران پيش برد بلكه تلاش بايد بر اين باشد كه ستادهاي انتخابات و طرفداران كانديداها براي روشنگري و اثبات ارزش‌هاي كانديداها قدم بردارند و در جهت تخريب و تهمت به ديگران گام برندارند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه <در برگزاري انتخابات بايد اصل بي طرفي رعايت شود و به تخريب‌ها توجهي نشود> افزود: مردم هوشيار هستند و تخريب ها نتيجه معكوس دارد زيرا در ميان مردم آنچه مهم است ارائه برنامه افراد و گروه هاي مختلف است.يوسف نژاد با اشاره به اينكه <در اين دوره از انتخابات بايد تلاش شود كه از شبكه هاي اجتماعي و امنيت اجتماعي موجود براي روشنگري اهداف و برنامه‌هاي كانديداها استفاده شود و نه تخريب> تصريح كرد: انتظار از كانديداها اين است كه به سمت فضاي مثبت تبليغات پيش بروند و اين به نفع كانديداها و جامعه است.وي يادآور شد: فعالان سايت ها، روزنامه ها و فضاي مجازي بايد در جهت تهييج و تحريك مردم براي حضور در انتخابات تلاش كنند و شايد مهم ترين نكته براي اين تبليغات ارائه برنامه هاي درست و موثر در جهت خدمت رساني به مردم باشد.