اصولگرايان در انتخابات نمي توانند به نامزدواحدي برسند

سخنگوي فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اصولگرايان نمي توانند در انتخابات رياست جمهوري به نامزد واحدي برسند، گفت: اصولگرايان مي دانند كه اقبال عمومي مردم به سمت آنها نيست.بهرام پارسايي در گفت وگو با ايرنا با تاكيد بر اين كه روحاني گزينه نهايي اصلاح طلبان است، افزود: اصلاح طلبان در يك گزينه واحد به نتيجه رسيده اند و نامزد آنها آقاي روحاني است.وي خاطرنشان كرد: البته هنوز ممكن است كه در كنار آقاي روحاني نيز يك گزينه ديگر مطرح شود ولي در نهايت ما يك گزينه نهايي خواهيم داشت.نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين كه اصولگرايان نمي توانند به يك نامزد واحد برسند، تصريح كرد: از سوي طيف مقابل هر روز يك پيام مي رسد، آخرين صحبت هاي آنها، آقاي رييسي است ولي هنوز هم موضع گيري آنان مشخص نشده است.پارسايي اضافه كرد: تجربه نشان داده كه اصولگرايان نمي توانند به وحدت برسند چرا كه هميشه تعدادي پاي ثابت حضور در انتخابات هستند و همچنين يك افرادي هم هستند كه درصدد اين هستند كه خود را به عنوان چهره در دوره هاي بعد مطرح كنند كه اين افراد نيز كنار نمي روند از اين رو بعيد مي دانم كه اصولگرايان به وحدت و انسجامي برسند.