از ميرسليم حمايت همه جانبه مي كنيم

دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اعلام حمايت همه جانبه از كانديداي حزب متبوع خود گفت: معتقديم آقاي ميرسليم نسبت به تمام نامزدهاي اصولگرايان امتياز بالايي دارد.به گزارش ايسنا، محمدنبي حبيبي عصر ديروز طي سخناني در گردهمايي انتخاباتي حزب موتلفه، گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد يك دگرگوني شگفت انگيز در امور اداره كشور بوديم.وي با بيان اينكه ما مخالف حرف احمدي‌نژاد هستيم كه مي گويد هيچ كاري انجام نشده است، اظهار كرد: ما مخالف حرف احمدي‌نژاد بوديم كه مي‌گفت كاري نشده است، آقاي روحاني نيز همين اشتباه را كرد و گفت همه بنيان‌ها در زمان دولت قبل او تخريب شده است. دبيركل حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر لزوم رعايت حق گويي، ادامه داد: كسي حق ندارد حرف‌هايي را مطرح كند كه مضر انقلاب است را بيان كند. واقعيت امر اين است كه نظام و انقلاب خدمات بي‌شماري را نسبت به دوران طاغوت داشته است، اما هنوز ما با نقطه مطلوب فاصله داريم و بايد اين فاصله زياد را مرتفع كنيم.وي با اشاره به كانديداتوري ميرسليم در انتخابات رياست جمهوري 96، گفت: پس از استعلام هاي صورت گرفته با تصويب شوراي مركزي به شخص مهندس ميرسليم رسيديم. ميرسليم فردي متدين، انقلابي، باسواد، با تجربه در بخش‌هاي اجرايي، است و مي‌توان وي را فردي اصلح نسبت به ساير كانديداهاي موجود دانست.