گشايش 5 ميليارد دلار اعتبار توسطبانك سپه در پسابرجام

بين بانك سپه و شركت ملي پست تفاهم نامه همكاري دو جانبه امضاء شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك سپه، محمدكاظم چقازردي در مراسم امضاي تفاهمنامه ميان اين بانك با شركت ملي پست اظهارداشت: بانكداردان و فعالان حوزه پست هر دو امين مردم بوده و با همكاري متقابل قادر به ارزش آفريني، اشتغال زايي و ارائه خدمات بهتر و بيشتر به جامعه هستند.مديرعامل بانك سپه با بيان اينكه در كشورهاي توسعه يافته سازمانها براي يكديگر خلق ارزش كرده و به آشكار كردن ظرفيتهاي پنهان يكديگر اقدام مي كنند گفت: اين ارزش آفريني مي تواند به درآمدزايي، اشتغالزايي، انتفاع سازمانها و نيز ارائه خدمات بهتر و مفيدتر به مردم منجرشود.وي با اشاره به پيشينه بانك سپه و شركت ملي پست گفت: بانك سپه نخستين بانك ايراني و پست نيز داراي قدمت ديرينه است و همكاري اين دو سازمان با توجه به پيشينه تاريخي ارزشمندشان مي تواند منشأ خدمات بسيار خير براي جامعه باشد.رئيس هيات مديره بانك سپه با بيان اينكه با عنايت ويژه اي كه نظام جمهوري اسلامي به اين بانك داشت اين بانك از تحريم خارج شد اضافه كرد: اهميت بانك سپه به سبب انجام پروژه هاي ملي، نقش آفريني مؤثر آن در حوزه اقتصادي و نيز به سبب اينكه بانك سپه بخشي از تاريخ نظام بانكي كشور محسوب مي شود است.چقازردي گفت: در دوران سخت تحريم كه حدود 9 سال طول كشيد، اين بانك سرافرازانه و با افتخار از اين آزمون خارج شد.وي با بيان اينكه در مدت يكسال بعد از رفع تحريم بانك سپه 5 ميليارد دلار گشايش اعتبار داشته اظهارداشت: از جمله افتخارات اين بانك، از سرگيري فعاليت شعب خارج از كشور خود در لندن، پاريس، فرانكفورت و تنها بانك ايراني در رم است.چقازردي به فعاليتهاي شركت سرمايه گذاري اميد به عنوان زيرمجموعه بانك سپه اشاره كرد و گفت: اين هلدينگ بزرگ داراي پرتفوي متنوعي از فولاد، معدن، نفت، صنايع بالادستي، پايين دستي و… است كه مجموع اين فعاليتها، استحكام خاصي به بانك سپه بخشيده است.مديرعامل بانك سپه با اشاره به امضاي تفاهم نامه با شركت ملي پست گفت: توفيق تعامل ايجاد شده با پست را در آستانه نورز به فال نيك مي گيريم و اميد است كه اين تعاملات به ارائه خدمات بهتر به جامعه منجر شود.وي يادآور شد: اين همكاريها مي تواند به مقوله امنيت و پيشگيري از فساد كمك مؤثري نمايد. مديرعامل شركت ملي پست نيز در اين مراسم با بيان اينكه مديران و كاركنان بانك سپه از خوبان و خوشنامان سيستم بانكي هستند گفت: همكاري بين بانك سپه و شركت ملي پست منشاء خدمات بسياري براي مردم شريف ايران خواهد شد.مهري با اشاره به پيشينه بانك سپه و خدمات و توفيقات آن در بخشهاي مختلف گفت: اين تنوع خدمات و توفيقات باعث افتخار است و قطعا مديريت عالي و مؤثر در اين بانك و نيز تيم قدرتمند موجود در آن مي تواند به انجام كارهايي همچون 5 ميليارد LCدر مدت يكسال منجر شود.وي بخشي از توفيق در مسير جلب اعتماد جامعه داخلي و بين المللي توسط بانك سپه در دوران پس از تحريم را مرهون مديريت قدرتمند و ارتباطات مؤثر آن دانست.مهري با بيان اينكه اميد است با همكاري يكديگر بتوانيم خدمات بيشتري به مردم ارائه كنيم گفت: بانك سپه نخستين بانك ايراني است و قدمت آن به بيش از 90 سال مي رسد و قدمت پست در جهان نيز به 2500 سال قبل كه بحث چارپار و پيك مطرح بود بازمي گردد.مهري با بيان اينكه سه بحث اصلي هويت مكان، هويت اشخاص و هويت خدمات مالي و بانكي اگر شفاف شوند اقتصاد ما نيز شفاف مي شوند گفت: با اتصال اين سه مهم، ديگر امكان فرار مالياتي و ارائه اطلاعات غلط وجود نخواهد داشت.وي ادامه داد: از اين سه بحث، هويت مكاني را دولت و مجلس به پست واگذار كرده اند. در اين راستا نيز تلاش شده تا به 50 ميليون نقطه كدپستي داده شود كه اطلاعات 40 ميليون از آنها به هنگام شده است .مديرعامل شركت ملي پست از ديگر حركتهاي شركت ملي پست به تعريف آدرس استاندارد در 6 شهر تهران، اصفهان، مشهد، بوشهر، قزوين و قم اشاره كرد و گفت: پس از گام يونيك شدن كد و آدرس، اختصاص طول و عرض جغرافيايي است. از 15 ميليون ساختماني كه در شهرها داشتيم 13.5 ميليون مكان ژئوكد شده است.مهري اظهار داشت: بعد از اين مرحله نيز آدرس استاندارد را روي نقشه هاي بومي سوار كرديم. در عمل اين اتفاق براي 6 شهر رخ داده است.وي از گامهاي پيش رو به شكل گيري اطلاعات مبتني بر مكان اشاره كرد و افزود: به اين ترتيب ما اطلاعات جامعي را سامان دهي مي كنيم و به راحتي مي توانيم در اختيار بانك قرار دهيم. همان طور كه شماره ملي كنترل مي شود، بلافاصله نيز آدرس و نقشه مكاني مربوط به فرد ارائه مي شود.مديرعامل شركت ملي پست خاطرنشان كرد: اين پروژه از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است و با اين اتفاقات، اطلاعات بيشتري در دسترس بانك قرار مي گيرد.مهري با بيان اينكه مأمور پست ضابط قضايي نيز هست افزود: ابلاغيه هاي بانك در ارتباط با معوقات و… وقتي توسط مأمور پست ابلاغ مي شود وي به عنوان مأمور قضايي عمل مي كند و قابل استناد و پيگيري به لحاظ قضايي است.مهري با اشاره به تجربه همكاري هايش با ديگر بانكها در حوزه دسته چك و… گفت: به منظور حفظ امنيت شهروندان در جهان سعي شده تا پست رابط بين مردم و دولت باشد و خود از فساد و… جلوگيري كند.وي تأكيد كرد: ما آمادگي رساندن پول به در منازل را داريم. همچنين آماده جمع آوري وجوه از مطب دندانپزشكان و… هستيم.