سیاسی

كرملين به كاخ سفيد هشدار داد

يوري اوشاكوف دستيار امور بين المللي رئيس جمهوري روسيه با هشدار به آمريكا گفت: صبر ما در روابط با واشنگتن بي پايان نيست و طرف

قطر كاهش روابط با ايران را مشروط كرد

يك منبع خبري كويت پاسخ رسمي قطر به فهرست شروط كشورهاي تحريم‌كننده، كه روز گذشته تحويل امير كويت شد را منتشر كرده است. به گزارش ايلنا

اقتصاد

پيش نياز ادغام بانكي

سيد احمد ابراهيمي


در ميان تجربه كشورها در رويارويي با مشكلات بانكي و اجراي صحيح برنامه ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري، كشور كره جنوبي نمونه‌اي

بازديد اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس از ايران خودرو

اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با حضور در شركت ايران خودرو و بازديد از خطوط توليد و مركز تحقيقات، در جريان آخرين

بالا